Ski Přívrat

Areál mimo provoz

Vážení příznivci našeho areálu.

Ani po 14.2. nebude možné areál otevřít. Je nám to líto, ale to je tak vše co s tím naděláme.

Nashledanou v lepších časech.

Přejeme vám hodně zdraví a budeme rádi když nás navšítívíte hned jak to legálně půjde.

Brzo na shledanou se těší team SKI Přívrat

Pravidla FIS pro chovaní na sjezdových tratích


1. Ohled na ostatní lyžaře
Každý lyžař nebo snowboardista se musí neustále chovat tak, aby neohrožoval nebo Nepoškozoval nikoho jiného.

2. Zvládnutí rychlosti a způsobu jízdy
Každý lyžař nebo snowboardista musí jezdit s přiměřeným odstupem a s ohledem na vzdálenost, na kterou vidí.
Svou rychlost a svůj způsob jízdy musí přizpůsobit svému umění, terénním, sněhovým a povětrnostním podmínkám, jakož i hustotě provozu.

3. Volba jízdní stopy
Lyžař nebo snowbordista přijíždějící zezadu musí svou jízdní stopu zvolit tak, aby neohrožoval lyžaře jedoucího před ním.

4. Předjíždění
Předjíždět se může shora nebo zespodu, zprava nebo zleva, ale vždy jen s odstupem, který poskytne předjížděnému lyžaři či snowboardistovi pro všechny jeho pohyby dostatek prostoru.

5. Vjíždění a rozjíždění
Každý lyžař nebo snowboardista, který chce vjet do sjezdové tratě nebo se chce po zastavení opět rozjet, se musí rozhlédnout nahoru a dolů a přesvědčit se, že to může učinit bez nebezpečí pro sebe a pro ostatní.

6. Zastavení
Každý lyžař nebo snowboardista se musí vyhýbat zbytečnému zdržování na úzkých nebo nepřehledných místech místech sjezdové tratě. Lyžař nebo snowboardista, který upadl, musí takové místo uvolnit co nejrychleji.

7. Stoupání a sestup
Lyžař nebo snowboardista, který stoupá nebo sestupuje pěšky, musí používat okraj sjezdové tratě.

8. Respektování značek
Každý lyžař nebo snowboardista musí respektovat značení a signalizaci.

9. Chování při úrazech
Při úrazech je každý lyžař nebo snowboardista povinen poskytnout první pomoc.

10. Povinnost prokázat se
Každý lyžař nebo snowboardista, ať svědek nebo účastník, ať odpovědný nebo ne, je povinen v případě úrazu prokázat své osobní údaje.

11. Doplňující pravidla pro snowboardisty
- přední noha musí být s prknem pevně spojena záchytným řemenem
- před každou změnou směru pohybu: pohled zpátky, zkontrolovat prostor
- zastavit jen na okraji sjezdovky, na sjezdovkách neposedávat a nepolehávat
- odepnutý snowboard ihned položit do sněhu stranou s vázáním dolů
- na vlecích a lanových drahách musí být zadní noha uvolněna z vázání


Každý uživatel sjezdové tratě (lyžař, snowboardista..) je povinen znát pravidla FIS. Pokud uživatel sjezdové tratě
způsobí nerespektováním pravidel FIS úraz, je za toto chování odpovědný. Pravidla FIS mohou sloužit jako
podklad při rozhodování soudů.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.